Ligestilling i staten

Ved at benytte listerne eller søgefunktion nedenfor kan hver statslige institutions ligestillingsredegørelse 2015 samt en minirapport over udvalgte resultater for hver statslig institution findes.

Alfabetisk oversigt

Statslige institutioner Redegørelse Rapport
Ankestyrelsen Hent PDF Hent PDF
Anklagemyndigheden Hent PDF Hent PDF
Arbejdsskadestyrelsen Hent PDF Hent PDF
Arbejdstilsynet Hent PDF Hent PDF
Arkitektskolen Aarhus Hent PDF Hent PDF

Ministeriernes samlede rapporter om ligestilling på ressortområdet

Ministerier Rapport
Beskæftigelsesministeriet Hent PDF
Det tidligere Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Hent PDF
Det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet Hent PDF
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Hent PDF
Erhvervs- og Vækstministeriet Hent PDF
Finansministeriet Hent PDF
Forsvarsministeriet Hent PDF
Justitsministeriet Hent PDF
Kirkeministeriet Hent PDF
Kulturministeriet Hent PDF
Miljø- og Fødevareministeriet Hent PDF
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Hent PDF
Sundheds- og Ældreministeriet Hent PDF
Skatteministeriet Hent PDF
Statsministeriet Hent PDF
Transport- og Bygningsministeriet Hent PDF
Udenrigsministeriet Hent PDF
Uddannelses- og Forskningsministeriet Hent PDF

Personaleområdet

Udvalgte resultater


Illustration af højeste, laveste og gennemsnitlige indeksscore på personaleområdet

Figuren viser fordelingen af de statslige institutioners score på ligestillings-indekset for personaleområdet. Den højeste indeksscore er 92 point, den laveste 4 point, og gennemsnittet er 52 point.
Handlinger til fremme af ligestilling på personaleområdet

Figuren viser, i hvilken grad de statslige institutioner har taget initiativer til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindeles med rekruttering af henholdsvis ledere og øvrigt personale.
Handlinger til fremme af ligestilling på personaleområdet

Figuren viser, i hvor høj grad de statslige institutioner inddrager kønsopdelte data og kønsaspektet på personaleområdet.

Kerneydelser

Udvalgte resultater


Illustration af højeste, laveste og gennemsnitlige indeksscore for kerneydelser
Figuren viser fordelingen af de statslige institutioners scores på ligestillingsindekset i forhold til kerneydelserne. Den højeste indeksscore er 91 point, den laveste 0 point, og gennemsnittet er 47 point.
Handlinger til fremme af ligestilling for kerneydelser
Figuren viser, hvor ofte de statslige institutioner medtager enten kønsaspektet, kønsopdelte data og/eller overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forhold til arbejdet med kerneydelser.