Ligestilling i regionerne

Ved at benytte listerne nedenfor kan hver regions ligestillingsredegørelse 2015 samt en minirapport med udvalgte resultater for hver region findes.

Alfabetisk oversigt

Region Redegørelse Rapport
Region Hovedstaden Hent PDF Hent PDF
Region Midtjylland Hent PDF Hent PDF
Region Nordjylland Hent PDF Hent PDF
Region Sjælland Hent PDF Hent PDF
Region Syddanmark Hent PDF Hent PDF

Personaleområdet

Udvalgt resultat


Handlinger til fremme af ligestilling på personaleområdet
Figuren viser, i hvilken grad regionerne har taget initiativer til at fremme ligestilling af kvinder og mænd gennem inddragelse af kønsopdelt data og kønsaspektet på personaleområdet.

Kerneydelser

Udvalgt resultat


Handlinger til fremme af ligestilling for kerneydelser
Figuren viser, hvor ofte regionerne medtager enten kønsaspektet, kønsopdelte data og/eller overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forhold til arbejdet med kerneydelser.