Om Ligestillingsredegørelse 2015

Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a skal statslige institutioner (alle departementer samt statslige styrelser, institutioner, virksomheder mv. med mere end 50 ansatte) samt alle kommuner og regioner indberette ligestillingsredegørelser i ulige år. Der er derfor indberettet ligestillingsredegørelser i 2015. I ligestillingsredegørelserne gøres der status over arbejdet for at fremme ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet og med at indarbejde ligestilling på ressortområdet/i kerneydelserne. Samtidig følger ligestillingsredegørelsen op på ligestillingslovens § 4, om at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling af kvinder og mænd og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

I 2015 er der blevet indberettet ligestillingsredegørelser af 137 statslige institutioner, 95 kommuner og de 5 regioner. Ligestillingsredegørelserne for statslige institutioner beskriver ligestillingsarbejdet i perioden 1. september 2013 til 31. august 2015, mens ligestillingsredegørelserne for kommuner og regioner beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Ressortomlægningerne efter Folketingsvalget i maj 2015 medførte organisatoriske ændringer for nogle departementer og statslige styrelser. Ligestillingsredegørelserne 2015 afspejler perioden efter Folketingsvalget, men det har været op til de ressortomlagte institutioner at gennemføre indberetningen af ligestillingsredegørelsen i overensstemmelse med ligestillingsloven. I forhold til kønssammensætningen af personale og ledelse, som fremgår af ligestillingsredegørelserne, er data trukket fra Finansministeriets forhandlingsdatabase for perioden før Folketingsvalget. Der vil for nogle statslige institutioner derfor være data, som ikke passer med den aktuelle organisering.