Ligestilling i kommunerne

Ved at benytte listerne eller søgefunktion nedenfor kan hver kommunes ligestillingsredegørelse 2015 samt en minirapport med udvalgte resultater for hver kommune findes.

Alfabetisk oversigt

Kommune Redegørelse Rapport
Albertslund Kommune Hent PDF Hent PDF
Allerød Kommune Hent PDF Hent PDF
Assens Kommune Hent PDF Hent PDF
Ballerup Kommune Hent PDF Hent PDF
Billund Kommune Hent PDF Hent PDF

Personaleområdet

Udvalgte resultater


Illustration af højeste, laveste og gennemsnitlige indeksscore på personaleområdet
Figuren viser fordelingen af kommunernes score på ligestillingsindekset for personaleområdet. Den højeste indeksscore er 84 point, den laveste 6 point, og gennemsnittet er 44 point.

Handlinger til fremme af ligestilling på personaleområdet
Figuren viser, i hvilken grad kommunerne har taget initiativer til at fremme ligestillingen af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering af henholdsvis ledere og øvrigt personale.
Handlinger til fremme af ligestilling på personaleområdet
Figuren viser, i hvor høj grad kommunerne inddrager kønsopdelte data og kønsaspektet på personaleområdet.

Kerneydelser

Udvalgte resultater


Illustration af højeste, laveste og gennemsnitlige indeksscore for kerneydelser

Figuren viser fordelingen af kommunernes score på ligestillingsindekset i forhold til kerneydelserne. Den højeste indeksscore er 91 point, den laveste 0 point, og gennemsnittet er 24 point.
Handlinger til fremme af ligestilling for kerneydelser
Figuren viser, hvor ofte kommunerne medtager enten kønsaspektet, kønsopdelte data og/eller overvejelser om målgruppens køn (ligestillingsvurdering) i forhold til arbejdet med kerneydelser.