Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby

”Ligestilling er en grundlæggende frihedsrettighed i Danmark. Vi skal blive ved med at arbejde for at fremme reelt lige muligheder for mænd og kvinder og piger og drenge. Her har det offentlige en særlig rolle at spille. Ligestillingsredegørelserne for 2013-15 giver et billede af, hvad de statslige institutioner, kommunerne og regionerne gør for at fremme ligestilling og medtænke køn i deres arbejde og tilbud til borgerne. Jeg håber, at de gode erfaringer vil inspirere det fortsatte arbejde med at sætte fokus på og fremme ligestilling i det offentlige.”

Hent hovedrapport 2015

Ligestillingsredegørelse 2015

På denne hjemmeside findes de offentlige myndigheders ligestillingsredegørelser, som er blevet indberettet i efteråret 2015. I ligestillingsredegørelserne har de statslige institutioner, kommunerne og regionerne gjort status over, hvordan de i perioden 2013-2015 har arbejdet for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.
På baggrund af ligestillingsredegørelserne 2015 har Rambøll udarbejdet en hovedrapport, der bl.a. indeholder de centrale resultater for de statslige institutioner, kommunerne og regionerne, og som sammenligner resultaterne i et ligestillingsindeks.

Hovedresultat

Ligestillingsredegørelserne 2015 viser overordnet, at de offentlige myndigheder er længst fremme, når det handler om at arbejde med ligestilling på personaleområdet, mens de fortsat har mindre fokus på at fremme ligestilling i forhold til kerneydelserne over for borgerne. Ligestillingsredegørelserne viser samtidig, at de statslige institutioner og regionerne i højere grad end kommunerne arbejder for at fremme ligestilling.

På personaleområdet har der særligt i staten været en positiv udvikling i andelen af kvindelige topchefer fra 19 pct. i 2013 til 28 pct. i 2015.
Derudover er der i både regionerne, kommunerne og de statslige institutioner sket en kraftig stigning i anvendelsen af kønsopdelte data på personaleområdet. Også i forhold til de borgerettede ydelser har der været en stigning i anvendelsen af kønsopdelte data, fx i forbindelse med kommunernes tilrettelæggelse af kampagner og oplysningsmateriale, hvor der har været en stigning fra 42 pct. i 2013 til 52 pct. i 2015.

Ligestillingsindeks til benchmarking af ligestillingsindsatsen

På baggrund af ligestillingsredegørelserne 2015 er der beregnet to ligestillingsindeks – ét for personaleområdet og ét for kerneydelser for henholdsvis staten, kommune og regioner. Ligestillingsindekset består af en skala fra 0 til 100 point, der er opdelt i fem kategorier, som indikerer, i hvilket omfang en myndighed arbejder for at fremme ligestilling af kvinder og mænd.
Kategori 1 (fra 81-100 point) indikerer, at en myndighed i meget høj grad arbejder med ligestilling, mens kategori 5 (fra 0-20 point) indikerer, at en myndighed i ringe grad eller slet ikke arbejder med ligestilling.

Ligestillingsindekset bygger på de offentlige myndigheders egne indberetninger i ligestillingsredegørelser.

Læs mere om ligestillingsindekset

Indeksplaceringer – personaleområdet og kerneydelser

Ligestillingsindekset, som viser de offentlige myndigheders gennemsnitlige score på ligestillingsindekset for henholdsvis personaleområdet og i forhold til kerneydelser, præsenteres nedenfor.

På personaleområdet placerer både staten, regioner og kommuner sig i ligestillingsindeksets kategori 3 – ”organisationen arbejder i nogen grad med ligestilling”. Der er dog variationer i den gennemsnitlige pointscore mellem de forskellige myndigheder, idet regionerne opnår 60 point, de statslige institutioner 52 point og kommunerne 44 point.
I forhold til kerneydelser opnår de statslige institutioner gennemsnitligt 42 point, hvilket placerer dem i kategori 3 – ”organisationen arbejder i nogen grad med ligestilling”. Regionerne og kommunerne placerer sig i kategori 2 – ”organisationerne arbejder i begrænset omfang med ligestilling” – med gennemsnitlig score på henholdsvis 34 point og 24 point.
Den gennemsnitlige score på ligestillingsindekset for statslige institutioner, kommuner og regioner både på personaleområdet og for kerneydelser

Note: Antallet af statslige institutioner varierer for henholdsvis personaleområdet og kerneydelser. For personaleområdet er der 137 statslige institutioner, og for kerneydelser er der 94 statslige institutioner. Der indgår 95 kommuner og alle fem regioner.